Ved

Meskano produserer bjørkeved pakket i sekker for salg i vår butikk.

Våre produkter er i samsvar med offentlige krav. Fuktighetsprosenten skal ikke overskride 22% og normalt ligger våre produkter godt under denne grensen.
I nærområdet kjører vi ut ved til kunden.
Kontaktinformasjon:
Ring vårt sentralbord 400 37 929 eller send e-post til post@meskano.no.

Priser pr. 05.09.2022              Alle priser er inkludert mva.

Bjørkeved 27-30 cm                 40 L   kr.   85,00
Bjørkeved kort/avkapp            40 L   kr.    60,00
Bjørkeved 33-38 cm                 60 L   kr. 113,00
Nettingsekker 40/60 L                        kr.      6,00

  

Utkjøring  etter avtale
Tynset nærområde, max 6 km    kr. 420,00
Telneset, Auma, Alvdal, Vingelen, Tylldalen, Fåset, Tolga    kr. 750,00
Os, Hodalen, Savalen   kr. 1 200,-
Folldal, Røros, Øvre Rendalen, Kvikne,    kr. 1 800,00 
Ytre Rendalen, Koppang, Atna dalen, Enden,    kr. 3 300,00 
Haltdalen, Ålen, Ulsberg, Brekken,    kr. 3 300,00

For kjøring utover dette blir det beregnet kilometertillegg på kr. 15,- pr. km.

 

Faktureringsgebyr kr. 50,00 på varer mindre enn kr. 500,00 inkl. mva.

 

Max last på bil er 60 stk. 40 liters sekker 

Må det kjøres flere turer faktureres utkjøringsgebyr pr. tur.

Vi lesser veden direkte av bilen.
Har du behov for ekstra bærehjelp må dette avtales på forhånd og det faktureres et tillegg.

 

Om ved generelt

Om ved generelt

Brennverdier og volum
Fakta hentet fra Norsk ved.
Veden består av brennbart materiale (tørrstoff), vann og aske. Jo mindre vann i veden, jo større blir den effektive brennverdien. Dvs. at tørr ved gir mer effektiv varme. Vekten av tørrstoffet pr volumenhet varierer mellom treslagene (men brennverdien pr kilo ved med samme fuktighet er så å si lik for alle treslag).Brennverdien pr volumenhet varierer fordi noen treslag er ”tettvokste”, andre har løsere ved. Som en hovedregel kan vi si at den effektive brennverdien av de treslagene som oftest brukes til fyring i tørr tilstand er 2500 kWh pr fastkubikkmeter.
Måleenheter for ved
Ved omsettes etter volummål og ikke etter vektmål, fordi vekta varierer alt etter hvor tørr veden er.
fm3 = 1 fastkubikkmeter – dvs. 1000 liter fast masse.
1 lm3 = 1 løskubikkmeter – dvs. volumet med luft imellom.
1 favn ved: 4 m x 1 m (eller 2 m x 2 m)x 60 cm = ca 2,4 m3 stablet ved.
1 favn 60 cm ved som kappes i 30 cm lengder = ca 3,3 m3 i løsmål (ikke stablet).
1 favn 60 cm ved krever 1,6 fm3 råvirke.
1 favn stablet ved = 2,4 m3. Når denne mengde kappes i 30 cm lengder, minker volumet med ca 10 %.
1 storfavn ved: 2 m x 2 m x 3 m lengder = 12 lm3 = ca 6,5-7 fm3.
Vedsekker i følge Norsk standard:
40 liter – 50 x 72 cm
60 liter – 60 x 80 cm
80 liter – 60 x 100 cmSekkene skal være merket med mål og innhold.
1 favn 60 cm ved, kappet i 30 cm lengder og pakket i standard vedsekker, gir:
59 – 61 fulle 40 liter sekker
38 – 40 fulle 60 liter sekker
30 – 32 fulle 80 liter sekkerVed i 30 cm lengder skal stables i sekken.
Ved i 20 cm lengder kan rystes i sekken.
Fastmasse-prosenten på 60 cm stablet ved er ca 65 %. 100% x 1,6/2,4=ca 65 %,
Fastmasseprosenten på 30 cm stablet ved er ca 74 %.Når 1 favn 60 cm ved kappes til 30 cm og stables reduseres volumet i forhold til stabling av 60 cm ved med 10 %. Årsaken er at de kortere 30 cm vedlengdene ligger tettere, altså det er mindre luftvolum i stabelen’ enn med stabling av 60 cm ved.Volumet av en favn som er kappet til 30 cm og stablet er derfor 2,4 – (2,4 x 10/100) = 2,16 kbm
Vi får da følgende fastmasseprosent: 100 % x 1,6/2,16= ca 74 %Fastmasse-prosenten på løs ved i 20 og 30 cm lengder er ca. 50 %.
En favn kappet til 30 cm og rauset i henger el utgjør 3,3 løskubikk.. Vi får da: 100 % x 1,6/3,3= ca 50 %.
1 storsekk for Europall (80 x120 cm) rommer 1 m3 løs ved, eller 0,5 fastkubikk ved uten stabling.
1 storsekk for Hydropall (105 x 130 cm) rommer 1,5 m3 løs ved, eller 0,750 fastkubikk ved uten stablingVed for salg bør ha en fuktighet omkring 20 %.