Ved

Meskano produserer bjørkved pakket i sekker for detaljsalg og grossister.
Våre produkter skal være i samsvar med de krav som norsk ved setter. Produktene skal også være i samsvar med offentlige krav. Fuktighetsprosenten skal ikke overskride 22% og normalt ligger våre produkter godt under denne grensen.
I nærområdet kjører vi ut ved til kunden.
Kontaktinformasjon:
Ta kontakt på telefon 62 48 33 33 eller på e-post post@meskano.no.
For grossister, ta direkte kontakt for drøfting av pris og leveranser.
Priser private
Bjørkved 30 cm, 40 L    kr. 59,00
Bjørkved kort 40 L    kr. 46,00
Bl. Ved 30 cm 40 L    kr. 46,00
Snekker Kapp 40 L    kr. 20,00
Nettingsekker 40/60 L    kr. 5,00

Røttereng og Rondeved 40 L    kr. 49,00

Utkjøring  etter avtale
Tynset nærområde, max 6 km    kr. 320,00
Telneset, Auma, Alvdal, Vingelen, Tylldalen, Fåset, Tolga    kr 520,00

Folldal, Røros, Øvre Rendaeln, Kvikne,    kr. 1 100,00
Ytre Rendalen, Koppang, Atnadalen, Enden,    kr. 1 200,00
Haltdalen, Ålen, Ulsberg, Brekken,    kr. 1 300,00

Alle priser er inkludert mva.

Faktureringsgebyr kr. 50,00 på varer mindre enn kr. 500,00 inkl. mva.

Max last på bil er 72 sekker, på henger 48 sekker.
Må det kjøres flere turer faktureres utkjøringsgebyr pr. tur.

Max bærelengde fra bil er 7 meter. Hvis lengre bæring faktureres timepris på kr. 650,-

Om ved generelt

Om ved generelt

Brennverdier og volum
Fakta hentet fra Norsk ved.
Veden består av brennbart materiale (tørrstoff), vann og aske. Jo mindre vann i veden, jo større blir den effektive brennverdien. Dvs. at tørr ved gir mer effektiv varme. Vekten av tørrstoffet pr volumenhet varierer mellom treslagene (men brennverdien pr kilo ved med samme fuktighet er så å si lik for alle treslag).Brennverdien pr volumenhet varierer fordi noen treslag er ”tettvokste”, andre har løsere ved. Som en hovedregel kan vi si at den effektive brennverdien av de treslagene som oftest brukes til fyring i tørr tilstand er 2500 kWh pr fastkubikkmeter.
Måleenheter for ved
Ved omsettes etter volummål og ikke etter vektmål, fordi vekta varierer alt etter hvor tørr veden er.
fm3 = 1 fastkubikkmeter – dvs. 1000 liter fast masse.
1 lm3 = 1 løskubikkmeter – dvs. volumet med luft imellom.
1 favn ved: 4 m x 1 m (eller 2 m x 2 m)x 60 cm = ca 2,4 m3 stablet ved.
1 favn 60 cm ved som kappes i 30 cm lengder = ca 3,3 m3 i løsmål (ikke stablet).
1 favn 60 cm ved krever 1,6 fm3 råvirke.
1 favn stablet ved = 2,4 m3. Når denne mengde kappes i 30 cm lengder, minker volumet med ca 10 %.
1 storfavn ved: 2 m x 2 m x 3 m lengder = 12 lm3 = ca 6,5-7 fm3.
Vedsekker i følge Norsk standard:
40 liter – 50 x 72 cm
60 liter – 60 x 80 cm
80 liter – 60 x 100 cmSekkene skal være merket med mål og innhold.
1 favn 60 cm ved, kappet i 30 cm lengder og pakket i standard vedsekker, gir:
59 – 61 fulle 40 liter sekker
38 – 40 fulle 60 liter sekker
30 – 32 fulle 80 liter sekkerVed i 30 cm lengder skal stables i sekken.
Ved i 20 cm lengder kan rystes i sekken.
Fastmasse-prosenten på 60 cm stablet ved er ca 65 %. 100% x 1,6/2,4=ca 65 %,
Fastmasseprosenten på 30 cm stablet ved er ca 74 %.Når 1 favn 60 cm ved kappes til 30 cm og stables reduseres volumet i forhold til stabling av 60 cm ved med 10 %. Årsaken er at de kortere 30 cm vedlengdene ligger tettere, altså det er mindre luftvolum i stabelen’ enn med stabling av 60 cm ved.Volumet av en favn som er kappet til 30 cm og stablet er derfor 2,4 – (2,4 x 10/100) = 2,16 kbm
Vi får da følgende fastmasseprosent: 100 % x 1,6/2,16= ca 74 %Fastmasse-prosenten på løs ved i 20 og 30 cm lengder er ca. 50 %.
En favn kappet til 30 cm og rauset i henger el utgjør 3,3 løskubikk.. Vi får da: 100 % x 1,6/3,3= ca 50 %.
1 storsekk for Europall (80 x120 cm) rommer 1 m3 løs ved, eller 0,5 fastkubikk ved uten stabling.
1 storsekk for Hydropall (105 x 130 cm) rommer 1,5 m3 løs ved, eller 0,750 fastkubikk ved uten stablingVed for salg bør ha en fuktighet omkring 20 %.