Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

VTA er et tilbud til personer med uføretrygd, men som både evner og ønsker å delta i arbeidslivet. Meskano tilbyr arbeid som er tilrettelagt hver enkelt sine behov og arbeidsevne.
Meskano bidrar også hvis ansatte ønsker å prøve ut sine muligheter og evner i ordinært arbeid eller utdanning.

Varig tilrettelagt arbeid tilbys gjennom NAV-kontoret i kommunen personen bor i. Hvis man får tilbud om en VTA plass blir man ansatt i bedriften. Etter en prøvetid på seks måneder er tiltaket tidsubegrenset. Deltakere i VTA mottar arbeidsoppmuntringspenger etter fast timesats.

Meskano AS har hovedkontor på Tynset. Alle avdelingene har fokus på at våre ansatte skal ha meningsfulle arbeidsoppgaver, trivsel på jobben og økt livskvalitet.