Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

VTA er et tilbud til personer med uføretrygd, men som både evner og ønsker å delta i arbeidslivet. Meskano as søker å tilby arbeid som er tilrettelagt hver enkelt sine behov og arbeidsevne.
Meskano bidrar også hvis ansatte ønsker å prøve ut sine muligheter og evner i ordinært arbeid eller utdanning.

Varig tilrettelagt arbeid tilbys gjennom NAV-kontoret i kommunen personen bor i. Hvis man får tilbud om en VTA plass blir man ansatt i bedriften. Etter en prøvetid på seks måneder er tiltaket tidsubegrenset.Deltakere i VTA mottar arbeidsoppmuntringspenger etter fast timesats.

Meskano AS har hovedkontor på Tynset. Våre avdelinger driftes av arbeidsveiledere og vi har 35 ansatte på tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA), som jobber i disse avdelingene. Vi har i dag 5 ulike avdelinger. Vi drifter kantina i Kulturkafeen, hvor vi i tillegg til kafedrift også tilbyr catering. Avdeling for lettere produksjon som produserer og selger egenprodusert keramikk samt tekstiler. Meskano har egen avdeling for vedproduksjon, og serviceavdeling. Alle avdelingene har fokus på at våre ansatte skal ha meningsfulle arbeidsoppgaver, trivsel på jobben og økt livskvalitet.