Varig lønnstilskudd

Dette tiltaket er et tilbud til personer som har små muligheter for ansettelse i ordinære virksomheter. Tiltaket er tidsubegrenset – men man jobber likevel mot et mål om å finne egnet arbeid utenfor tiltaksapparatet.
Deltakerne er fast ansatt i tiltaksbedriften og mottar tarifflønn. Det er en forutsetning at deltager både evner og vil jobbe 100%.
Meskano tilbyr for tiden tilrettelagt arbeid i vår treavdeling med vekt på produksjon av kjøkkendører, kjøkkeninnredninger, samt drift av Kulturkafeen i Tynset kulturhus.