Trening og fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet vil si all bevegelse du gjør i hverdagen eller som utføres i form av mosjon eller trening. Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for din helse og livskvalitet, og kan beskytte mot en rekke sykdommer og plager.

 

Vi i Meskano er opptatt av å se sammenhengen mellom livskvalitet og fysisk helse i tilknytning til et arbeidsliv. Vi har således et eget treningsrom til fri bruk for våre deltakere og vi tilbyr tilpassede treningsprogram. Dessuten har vi en gunstig samarbeidsavtale med Tynset Friskliv.