Styret i Meskano

Meskano AS er eid av kommunene Tynset, Alvdal, Os, Tolga, Folldal, Rendalen og har 5 styremedlemmer.
Styret i Meskano består av:

Kjersti Ane Bredesen styreleder (på valg som styremedlem i 2020)
Trond Rusten             nestleder (på valg som styremedlem i 2021)
Astrid Nyvoll               styremedlem (på valg i 2021)
Arne Ketil Graven      styremedlem (på valg i 2020)
Kristina Bie Jenssen  styremedlem (ansatterepresentant) fra 27. Februar 2019

Varamedlemmer:
Gøril Storeng              1. varamedlem (på valg i 2020)
Mona Murud              2. varamedlem (på valg i 2020)