Vi har for tiden to ledige stillinger:

Engasjert jobbkonsulent 
Jobbkonsulent ved avdeling for Arbeid og inkludering, primært knyttet opp mot tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT).
Arbeidet består av karriereveiledning, kontakt med næringslivet, løsningsfokusert og skreddersydd oppfølging og veiledning. 
100% fast stilling. Søknadsfrist 15.03.2021.
Mer informasjon om stillingen finner du på arbeidsplassen.nav.no eller finn.no.

Allsidig veileder
Veileder knyttet til både intern og ekstern arbeidspraksis, i hovedsak knyttet mot tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA), men også noe opp mot Arbeidsforberedende Trening (AFT).
Du vil være en av flere veiledere/jobbkonsulenter i vårt team, som jobber med praktisk tilrettelegging, oppfølging og opplæring av VTA ansatte, AFT deltakere og lærekandidater.
100% fast stilling. Søknadsfrist 15.03.2021.
Mer informasjon om stillingen finner du på arbeidsplassen.nav.no eller finn.no.