SMART-kurs: Kontroll over egen økonomi gir et bedre liv

 
  • SMART tar for seg samspillet mellom personlig økonomi, helse og livskvalitet
  • SMART består av praktiske verktøy som gjør økonomien synlig.

Det å lære om økonomi handler om å kartlegge den og gjøre økonomien til et praktisk redskap for livet.

Å praktisere Smart vil være en nøkkel å trygge økonomien. En trygg økonomi har praktisk verdi for helsen, for samlivet, for vår yteevne på jobben og for vår delaktighet i samfunnet og på hjemmearenaen.

Deltakere i våre tiltak tilbys SMART-kurs ved behov. En av våre veiledere er sertifisert instruktør. Vi kan også tilby kurs til andre- – grupper på fra fire personer eller mer.Ta kontakt med Stabsleder Marit Erlien Hulbækmo, marit@meskano.no telefon 400 37 906 for ytterligere informasjon.

Du mottar et kompetansebevis etter fullført kurs.

Du kan også lese mer på nettsiden: www.tryggokonomi.no