Produkter og tjenester

Meskano har flere ulike virksomhetsområder for å gi arbeids- og praksisplasser for våre deltakere. Du finner oversikt over våre virksomheter i menyen over.
Vi arbeider hele tiden for å videreutvikle tilbudet. Det er viktig for oss å skaffe treningsarenaer som er tilpasset næringslivet i regionen.
Bedrifter som har oppdrag som vi kanskje kan utføre oppfordres til å kontakte oss. Det samme gjelder dersom du har ide om ny virksomhet til oss.
Bedriften inngår også jevnlig samarbeidsavtaler med bedrifter i det ordinære arbeidslivet for å dekke deltakernes ønsker og behov for
 praksisplasser
.


Les mer om kvalitetspolitikken vår her.

Ta kontakt med Marit Erlien Hulbækmo, fag og utviklingsleder Meskano, tlf: 400 37 905, e-post: marit.hulbakmo@meskano.no eller
Aina Søbakk, Daglig leder Meskano, tlf: 400 37 905, e-post: aina.sobakk@meskano.no

En av våre faste samarbeidspartnere er registreringsenheten Anno Museum.