Om Meskano

Meskano er regionens største attføringsbedrift og tiltaksarrangør. Bedriften er eid av kommunene Tynset, Os, Tolga, Rendalen, Alvdal og Folldal.

Vi er for tiden 11 ordinært ansatte og har om lag 50 arbeidstakere på ulike tiltak. Arbeidstakere på tiltak kommer fra hele regionen. I antall personer er vi en av regionens største bedrifter.

Vårt formål og samfunnsoppdrag er å avklare, lære opp, kvalifisere og formidle personer fra passive ordninger til et ordinært arbeidsmarked eller utdanning.

Bedriften har egne vare- og tjenesteproduksjoner som arbeidsarena for arbeidstakere på ulike tiltak (produkter og tjenester). Men vi bruker også i stor grad treningsarenaer i ordinært arbeidsliv.

Meskano arbeider aktivt for at arbeidslivet i regionen skal bli enda mer inkluderende.

 

Vår visjon er mangfold og muligheter. Vi skal gi mennesker mulighet ut fra egne ønsker og forutsetninger til å realisere sine håp og framtidsplaner. Opphold hos oss skal utgjøre en forskjell i folks liv.

Til grunn for vårt arbeide ligger kjerneverdiene: likeverd, tillit, respekt og lojalitet

Meskano er godkjent arrangør for seks av NAV sine arbeidsmarkedstiltak. Arbeidsmarkedstiltak er et viktig velferdspolitisk virkemiddel, og et tilbud til de som av ulike årsaker har mistet jobben og/eller ikke klarer å skaffe jobb på egenhånd.

Målet for den norske arbeidsmarkedspolitikken er at alle som vil og evner skal ha mulighet for lønnet arbeid.