Om Meskano

Meskano er regionens største arbeids og inkluderingsbedrift. Bedriften er eid av kommunene Tynset, Os, Tolga, Rendalen, Alvdal og Folldal.

Arbeidstakere på tiltak kommer fra hele regionen.

Vårt formål og samfunnsoppdrag er å avklare, lære opp, kvalifisere og formidle personer fra passive ordninger til et ordinært arbeidsmarked eller utdanning.

Bedriften har egne virksomhetsområder som arbeidsarena for arbeidstakere på ulike tiltak (produkter og tjenester). Vi i bruker også i stor grad ordinært arbeidsliv. Målet er at alle som vil og evner skal ha mulighet for lønnet arbeid.

 

Vår visjon er mangfold og muligheter. Vi skal gi mennesker mulighet ut fra egne ønsker og forutsetninger til å realisere sine håp og framtidsplaner. Opphold hos oss skal utgjøre en forskjell i folks liv.

Til grunn for vårt arbeide ligger kjerneverdiene: likeverd, tillit, respekt og lojalitet