Kvalitetspolitikken i Meskano

Kvalitetspolitikken gjelder på alle nivåer i bedriften. Alt vi leverer skal oppfylle eller helst overgå kundens forventninger fra bestilling til levering av våre tjenester og produkter.

For å sikre at vi oppfyller vårt ansvar og våre forpliktelser overforvåre kunder, medarbeidere, partnere, leverandører og eiere, har vi forpliktet oss til følgende kvalitetsmål:


  • Levere attføringstjenester og produkter av høy kvalitet og som samsvarer med resultatmålene i avtalen med oppdragsgiver. De årlige resultatkravene ligger i virksomhetsplanen. Minimum 50% av deltakerne skal ha arbeidspraksis i ekstern virksomhet.
  • Levere produkter og tjenester til avtalt kvalitet og til rett tid i 90% av leveransene.
  • Identifisere og forstå interessepartnernes forventninger, måle deres oppfatninger om oss og gjennomføre forbedringer som øker tilfredsheten. Gjennomsnitt i brukerundersøkelsene skal ligge på 5 eller over.
  • Tilrettelegge for at ordinært ansatte og deltakere på alle nivåer kontinuerlig skal drive med forbedringsarbeid langs hele verdikjeden. Målet er at det skal gjennomføres minst ett forbedringsprosjekt på hvert tjenesteområde pr. år.
  • Øke motivasjon og kompetanse hos ansatte for å skape merverdi for våre kunder og vår egen virksomhet, gjennom kontinuerlig opplæring og medarbeiderutvikling. Minimum 1,3% av tilgjengelige arbeidstimer skal benyttes til kompetanseheving.
  • Utnytte styrken hos våre partnere til å forbedre våre tjenester, produkter og egen virksomhet
  • Forankre sosialt ansvar og forretningsetikk i vår forretningsvirksomhet