Karriereveiledning noe for deg?

WIE gir deg en systematisk måte å samle, analysere og anvende informasjon om jobbmuligheter, utdanningsmuligheter og om deg selv for å komme frem til løsninger og valg på en kvalitetssikret og systematisk måte. WIE strukturerer opp karrierevalgprosessen og gjør det lett å finne frem informasjon som er relevant for å gjøre et bevisst og godt karrierevalg.

Wie er et nettbasert karriereveiledingsverktøy som veisøker bruker i egen valg og utforskingsprosess  – i samarbeid med veileder. Veileder oppretter veisøkere som gis tilgang til å bruke WIE. Så lenge veisøker er i en valgprosess. Veileder har oversikten over alle veisøkerne og kan gå inn på en den enkeltes WIE. Med Wie holder du lett oversikten over den enkeltes valgprosess.

Ta kontakt med marit@meskano.no eller 400 37 906 for spørsmål.