Overordna mål

  • Virksomhetens formål er å tilby våre deltagere avklaring, opplæring, kvalifisering og formidling fra passive ordninger til et ordinært arbeidsmarked eller utdanning
  • Meskano skal være den ledende og foretrukne leverandør av individuelt arbeidsrettede tjenester i regionen både overfor NAV 
  • Meskano ønsker å spille en aktiv rolle for å bidra til et inkluderende arbeidsliv i regionen
  • Meskano skal sørge for etablering og drift av varig tilrettelagte arbeidsplasser
  • Selskapet skal drives etter retningslinjer for arbeidssamvirkebedrifter og AMB-bedrifter

Visjon – Mangfold og muligheter

Meskano skal gi mennesker mulighet ut fra egne ønsker og forutsetninger til å realisere sine håp og framtidsplaner.

Likeverd

I Meskano møter vi alle mennesker at med den forståelse at alle har lik verdi, uansett bakgrunn, kjønn, etnisk opprinnelse, alder, religion.

Respekt

I Meskano innebærer respekt at alle skal bli sett og hørt. Vi møter andre med redelighet, medmenneskelighet og på den enkeltes nivå. Vi er ydmyke i forhold til andres historie og skal bidra til løsninger gjennom samtaler og ikke formaninger. Vi har forventninger til hverandre og kommuniserer åpent, direkte og ærlig.

Tillitt:

Tillit er ikke noe vi har, men noe vi oppnår gjennom det vi gjør. Vi er avhengig av at vi har tillit fra våre samarbeidspartnere, og vi er avhengig av å gi tillit til våre deltagere og medarbeidere. Det skal være samsvar mellom ord og handlinger.

Lojalitet:

I Meskano er vi bevisst på hvem som har krav på vår lojalitet og følger fellesskapets interesser. Vi argumenterer tydelig for våre synspunkter, men forholders oss til beslutninger når disse er fattet, også i de tilfeller vi uenige. Lojalitet innebærer også at vi snakker med og ikke om hverandre og viser en positiv holdning overfor kolleger.