Informasjon til arbeidsgivere

Meskano er en arbeidsinkluderingsbedrift og den største arrangøren av arbeidsmarkedstiltak i Fjellregionen. Meskano har et stort kontaktnett og mange samarbeidspartnere innen næringslivet i Nord-Østerdalen.

Vi er alltid åpen for nye arbeidsgivere slik at deltakere hos oss kan få prøvd seg ut i ulike yrker. 

Fordelen med å samarbeide med Meskano om din bemanning, er at vi kjenner våre deltakere godt, og har gode forutsetninger for å vite hva den enkelte deltaker er god for. Derfor kan vi sørge for en god matching for deg som arbeidsgiver.

Du kan også selv bli kjent med den personen gjennom en kortere eller lengre hospiteringsperiode i din bedrift i akkurat den arbeidssituasjonen du trenger arbeidskraft.

Ved spørsmål ta kontakt med Fagleder Ingvill Moslet, telefon 400 37 908 eller e-post: ingvill@meskano.no