AFT – Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforeberedende trening er et tilbud til deg med nedsatt arbeidsevne som trenger å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning.

Det lokale NAV-kontoret vurderer hvem som kan søkes inn for å prøve ut sin arbeidsevne i en arbeidsmarkedsbedrift, gjennom tilrettelagt arbeidstrening og tett oppfølging. Arbeidsforberedende trening kan gjennomføres både internt hos Meskano eller i en ekstern bedrift. Deltager følges opp av en fast veileder, og det blir avholdt evalueringsmøter med NAV og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Arbeidsforberedende trening kan tilbys til personer med utfordringer knyttet til helsemessige og/eller sosiale forhold, som har behov for tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på å komme i ordinært arbeid.
Det legges vekt på å skape mestring og økt motivasjon til å finne en realistisk yrkesvei videre. 

Veiledning og arbeidsutprøving vil, i den grad det er mulig, tilpasses deg og din situasjon. Det kan i tillegg være tilbud om kartlegging av interesser og ressurser, undervisning og gruppeaktiviteter med blandt annet tema som:

* Hverdagsmestring

* Kommunikasjon

* CV og jobbsøknad

Som deltaker skal du ikke være ansatt som arbeidstaker, og skal ikke motta lønn men livsoppholdsytelser fra NAV. Ved ansettelse i ordinært arbeidsliv skal arbeidsforberedende trening avsluttes.