Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

VTA er et tilbud til personer med uføretrygd, men som både evner og ønsker å delta i arbeidslivet. Meskano as søker å tilby arbeid som er tilrettelagt hver enkelt sine behov og arbeidsevne.
Meskano bidrar også hvis ansatte ønsker å prøve ut sine muligheter og evner i ordinært arbeid eller utdanning.
Varig tilrettelagt arbeid tilbys gjennom NAV-kontoret i kommunen personen bor i. Hvis man får tilbud om en VTA plass blir man ansatt i bedriften. Etter en prøvetid på seks måneder er tiltaket tidsubegrenset.Deltakere i VTA mottar arbeidsoppmuntringspenger etter fast timesats.