Trening og fysisk aktivitet

 
Fysisk aktivitet vil si all bevegelse du gjør i hverdagen eller som utføres i form av mosjon eller trening. Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for din helse og livskvalitet, og kan beskytte mot en rekke sykdommer og plager.
 

Fysisk aktivitet bedrer den fysiske formen, gir økt overskudd, virker positivt på humøret, og er en kilde til sosialt samvær.

For barn og unge er de generelle anbefalingene minst 60 minutter daglig variert fysisk aktivitet. For voksne og eldre er det 30 minutter daglig moderat fysisk aktivitet. Aktiviteten bør gjøre deg litt andpusten og kan deles opp i bolker på 10 minutter.

Generell fysisk aktivitet i hverdagen, som for eksempel å gå eller sykle til skole eller jobb er viktige bidrag. Forsøk å begrense stillesitting i løpet av en dag. For å opprettholde aktivitetsnivået over tid er det lurt å velge aktiviteter du liker.

For personer som er lite fysisk aktive vil selv en liten økning i aktivitetsnivået i hverdagen gi overskudd og positive helsegevinster. Litt fysisk aktivitet er bra, mer er enda bedre.

Vi i Meskano er opptatt av å se sammenhengen mellom livskvalitet og fysisk helse i tilknytning til et arbeidsliv. Vi har således et eget treningsrom til fri bruk for våre deltakere og vi tilbyr tilpassede treningsprogram. Dessuten har vi en gunstig samarbeidsavtale med Tynset Friskliv.