Styret i Meskano

 
Meskano AS er eid av kommunene Tynset, Alvdal, Os, Tolga, Folldal, Rendalen og har 5 styremedlemmer.
Styret i Meskano består av:

Kjersti Ane Bredesen styreleder (på valg som styremedlem i 2018)
Trond Rusten             nestleder (på valg som styremedlem i 2017)
Astrid Nyvoll               styremedlem (på valg i 2017)
Arne Ketil Graven      styremedlem (på valg i 2018)
Kristina Bie Jenssen  styremedlem (ansatterepresentant) fra 27. Februar 2019
Eivind Bull Aakrann   observatør (ansatte) fra 9. oktober 2012.

Varamedlemmer:
Gøril Storeng              1. varamedlem (på valg i 2017)
Liv Randi Eggestad    2. varamedlem (på valg i 2017)