Veileder

Meskano AS er en attføringsbedrift med forretningsadresse 2500 Tynset.

Virksomhetens primære formål er å drive avklaring, opplæring, kvalifisering og formidling av personer fra passive ordninger til et ordinært arbeidsmarked eller utdanning og sørge for etablering og drift av varig tilrettelagt arbeid.

Meskano driver fire ulike arbeidsrettede tiltak; varig tilrettelagt arbeide (VTA), avklaring, arbeidsforberedende trening (AFT) og tilrettelagt arbeid (TA). Vi har til enhver tid vel 70 tiltaksdeltakere i våre ulike tiltak.

Bedriften benytter i stor grad utplassering i ordinært arbeidsliv som arbeidstreningsplass. Vi driver også selv flere tjeneste- og produksjonsvirksomheter, blant annet keramikk og tekstil, kafe og catering, snekkerproduksjon, ved og montasje av spark. Sist, men ikke minst tar vi på oss større eller mindre serviceoppdrag for private bedrifter, privatpersoner og offentlige institusjoner. Typiske serviceoppdrag kan være; plenklipping, søppelplukking, enkelt vedlikehold og renhold, transporttjenester og budkjøring.

Veileder

En av våre arbeidsledere går av med pensjon. Vi omstrukturerer litt og trenger veileder i 100% fast stilling.

Vi søker en person som:

 • Har minimum 3-årig høgskole, gjerne innenfor pedagogikk/veiledning. Søkere med annen relevant utdanning er også velkommen til å søke
 • Har praktiske ferdigheter og også kan fungere i arbeidsledelse av tiltaksdeltakere
 • Har gode datakunnskaper
 • Relevant kompetanse/erfaring i å få til og veilede tiltaksdeltakere til endringer
 • Liker å jobbe med mennesker
 • Evner å ta og gi ansvar
 • Evner å samarbeide, også på tvers av avdelinger for å finne gode løsninger for den enkelte
 • Vil bidra aktivt til å skape og være del av gode team.
 • Er fleksibel, tålmodig og engasjert
 • Har evne til omstilling og endring.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Arbeidsoppgaver per. i dag:

 • Er i hovedsak knyttet til vår snekker-, montasje- og serviceavdeling, men det må påregnes å bidra på andre avdelinger ved behov
 • Aktiv deltakelse i vår produksjon og tilrettelegge arbeidsoppgaver for bedriftens deltakere
 • Utarbeide tiltaksplaner og opplæringsplaner for tiltaksdeltakere
 • Fullt oppfølgings og veiledningsansvar for enkeltdeltakere samt rapportering til NAV
 • Samarbeide med andre veiledere og arbeidsledere om attføringsarbeidet knyttet til den enkelte deltaker, både hva angår innhold, progresjon og forløp.

Vi tilbyr:

 • Et meningsfylt, utfordrende og variert arbeid for og med mennesker.
 • En mulighet til å bidra til å videreutvikle bedriften
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger og personalforsikringer
 • Tiltredelse snarest.

 

Søknadsfrist 1.april 2017

Spørsmål om stillingen rettes daglig leder Odd Uglem på telefon 40037905 eller epost: odd@meskano.no eller Marit Hulbækmo på telefon 40037906 eller e-post: marit@meskano.no

Søknad med kortfattet CV sendes på epost til daglig leder eller pr. post til Meskano AS, Tomtegata 2, 2500 Tynset