Produkter og tjenester

Meskano har flere ulike virksomhetsområder for å gi arbeids- og praksisplasser for våre deltakere. Du finner oversikt over våre virksomheter i menyen over.
Vi arbeider hele tiden for å videre-utvikle tilbudet. Viktig for oss er skaffe oss treningsarenaer som er tilpasset næringslivet i regionen. Bedrifter som har oppdrag som vi kanskje kan utføre oppfordres til å kontakte oss. Det samme gjelder dersom du har ide om ny virksomhet til oss.
Bedriften inngår også jevnlig samarbeidsavtaler med bedrifter i det ordinære arbeidslivet for å dekke deltakernes ønsker og behov for praksisplasser.
Ta kontakt med Marit Erlien Hulbækmo, Nestleder Meskano, tlf: 400 37 906, e-post: marit@meskano.no
eller Aina Søbakk, Daglig leder Meskano, tlf: 400 37 905, e-post: aina.sobakk@meskano.no
I all vår produksjon av varer og tjenester, legger vi vekt på kvalitet og punktlighet. Når kunden er fornøyd, er vi fornøyd.