Plenklipping og søppelplukking

Kontaktinformasjon:
Ta kontakt for samtale om våre tjenestetilbud på telefon 62483330 eller e-post: post@meskano.no.

Du kan også ta direkte kontakt på telefon 400 37 919 (Tor Arne Sagvang) eller 400 37 913 ((Ole Bjørnar Sommerstad) eller e-post ole.bjornar@meskano.no

Meskano vedlikeholder en rekke plener i regionen. I arbeidet inngår vår og høstarbeide. Både bedrifter, offentlig virksomhet og privatpersoner benytter seg av tjenestetilbudet. Arbeidet skjer etter inngått avtale og prises etter arealstørrelse og arealtype.

Meskano driver også med søppelplukking/opprydding.
Kontaktinformasjon:
Ta kontakt for samtale om våre tjenestetilbud på telefon 400 37 930 eller e-post post@meskano.no.Du kan også ta direkte kontakt på telefon 400 37 913 (Ole Bjørnar Sommerstad) eller e-postole.bjornar@meskano.no