Arbeidsrettede tiltak i Meskano AS

Gjennom deltakelse i et av våre arbeidsrettede tiltak, vil vi søke å avklare, kvalifisere og formidle personer som har fått synliggjort et behov for oppfølging og bistand i forhold til sine muligheter på arbeidsmarkedet.

Meskano, i samarbeid med NAV og næringslivet i regionen, bistår hver år mange personer til å komme i arbeid, aktivitet eller utdanning. Les mer om tiltakene i menyen over. En dynamisk, individuell tiltaksplan utformes i samspill med deltaker i løpet av de første ukene hos Meskano. Med deltakers aktive medvirkning samt veilederteamets oppdaterte kompetanse og nettverk, blant annet innenfor hjelpeapparat og næringsliv blir veien fram til utdanning eller jobb en positiv prosess.
Tett oppfølging før, under og ikke minst i etterkant av ansettelse eller skolestart øker muligheten for en suksesshistorie for deltaker.

Meskano ønsker å tilby:

  • helhetlig attføringsbistand, kvalifisering og formidling til ordinært arbeid
  • personlig oppfølging og veiledning tilpasset den enkeltes behov for å sette i gang en utviklingsprosess i veien mot arbeid