Arbeidsrettede tiltak i Meskano AS

Meskano er en arbeid og inkluderingsbedrift. Vi samarbeider tett med lokalt næringsliv.

Meskano tilbyr:
 
– Avklaring og kartlegging 
– Karriereveiledning og opplæring
– Tilrettelagt opplæring 
– Arbeidstrening – eksternt og internt
– Personlig oppfølgning